Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số ký hiệu: 287 12/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết Xây dựng đời sống văn hóa và gia đình” xã Tiên Yên
06Số ký hiệu: 659/KH-UBND 12/11/2023 KẾ HOẠCH Thu thập, cập nhật, lưu trữ thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện Quang Bình, giai đoạn 2023-2025
52Số ký hiệu: 1655-CV/HU 12/11/2023 Đẩy mạnh tuyên truyền chuỗi các sự kiện Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện
Số ký hiệu: 1407/UBND 12/11/2023 V/v Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện.
Số: 3342 /QĐ-UBND 12/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Mở lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
1901/QĐ-UBND 10/10/2023 Công bố Danh mục TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn hoá quy trình, biểu mẫu điện tử TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Quản lý công sản của ngành Tài chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
320 13/09/2023 Kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình cuối năm 2023
310 13/09/2023 V/v chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai và dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản
300 13/09/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện sản xuất vụ Đông năm 2023
298 13/09/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi trên địa bàn xã Tiên Yên đợt 2 năm 2023