Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lãnh đạo UBND huyện tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tổ chức CARE

23/05/2024 15:24 12 lượt xem

Sáng ngày 21/5, Lãnh đạo UBND huyện tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tổ chức CARE tại Việt Nam do bà Vương Thái Nga - Giám đốc Chương trình của Tổ chức CARE tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến trao đổi một số thông tin dự án với huyện về một chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn huyện Quang Bình của Tổ chức CARE tại Việt Nam.

Bà Vương Thái Nga - Giám đốc Chương trình của Tổ chức CARE tại Việt Nam phát biểu với huyện

Tại buổi làm việc lãnh đạo Tổ chức CARE tại Việt Nam đã báo cáo và thảo luận một số chương trình, dự án đã và đang được triển khai trên địa bàn huyện Quang Bình như: Dự án đã tiến hành 7 cuộc nghiên cứu với mục đích để hiểu công việc chăm sóc không lương và thiết lập mục tiêu cụ thể cho các mục tiêu của Dự án, đồng thời cung cấp thông tin đầu vào cho các biện pháp can thiệp của dự án. Dự án AWEEV (Mô hình truyền thông) với mục tiêu thực hiện cho đối tượng của dự án là 23 trưởng thôn và 30 cán bộ xã; Dự án được hỗ trợ kỹ thuật về quản trị có tính đến yếu tố giới và bao trùm thông tin thị trường, tình hình các Chương trình Quốc gia dành cho phụ nữ, hàng năm sẽ có 36 bản tin của xã được xây dựng và truyền thông. Phạm vi thực hiện Dự án trên địa bàn huyện Quang Bình được triển khai tại 6 xã, gồm: Xã Yên Thành, Tân Bắc, Tiên Nguyên, Tân Trịnh, Xuân Minh và thị trấn Yên Bình; khung bản tin yêu cầu gồm: Thông tin tổng hợp chung của xã; thông tin chương trình chính sách tại địa phương; thông tin thị trường sản xuất nông nghiệp và thông tin kỹ thuật sản xuất khuyến cáo… Đặc biệt triển khai liên kết chuỗi giá trị cho chè shan tuyết Xuân Minh, Tiên Nguyên và phục hồi cam tại xã Tân Bắc, Tân Trịnh.

         

Đồng chí Tăng Trung In, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu với đoàn công tác Tổ chức CARE

Lãnh đạo UBND huyện mong muốn dự án CARE tích cực phối hợp với các cơ quan, đoàn thể huyện, xã tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân các xã được thụ hưởng dự án từ đó từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân, nâng cao năng lực Phụ nữ DTTS, nâng cao kiến thức và kỹ năng để đảm bảo an ninh tài chính, nâng cao nhận thức về quyền kinh tế, tăng mong muốn tham gia các hoạt động kinh tế. Tập trung hỗ trợ các vùng sản xuất trọng điểm, không đầu tư dàn trải để nâng cao hiệu quả của dự án.

 

Lý San

Tin khác